Κίνα μέσα φίλτρων απόβλητου ύδατος κατασκευαστής

Ασφάλεια, ποιότητα, ακεραιότητα, σεβασμός, τελειότητα & καινοτομία

Ειδήσεις

December 3, 2020

Οι πελάτες της Κολούμπια επιστρέφουν τις διαταγές

3$ος. Το Δεκέμβριο του 2020, μαύρος PP HUISEN άποικος σωλήνων εξαγωγών 11200pcs στην Κολούμπια. Αυτό είναι πελάτης του 2019 που διατάζει τον άποικο σωλήνων ίδιου μεγέθους (lamella πιάτο) πάλι.

Ο άποικος σωλήνων Huisen είναι προσαρμοσμένο προϊόν και μπορούμε να κάνουμε τα αγαθά πάχους 1.2mm, το οποίο είναι πολύ παχύτερο από οι λόρδοι μπορούν να κάνουν. Το Huisen εμμένει πάντα στο σκοπό της ποιότητας πρώτα.

Στοιχεία επικοινωνίας